Trafikbotrány: a nagy többség szerint megengedhetetlen, ami történt – Medián

trafikbotrany a nagy tobbseg medianMájus utolsó hetében már szinte mindenki, a szavazókorú lakosság 94 százaléka értesült arról, hogy „a közelmúltban kihirdették, hogy az egyes településeken kik kapnak kizárólagos jogot Nemzeti Dohánybolt nyitására, azaz kik árusíthatnak dohányárut”. Ez néhány hét alatt jelentős növekedés, hiszen május első hétvégéjén még csak 71 százalék volt az arány.

De három hét alatt nemcsak a tájékozottság nőtt, hanem az ellenkezés is: már korábban is többen voltak (56 százalék), akik helytelenítették, hogy a kormány döntse el, ki árusíthat cigarettát, de május végére ez a többség háromnegyedesre (73 százalék) duzzadt. Az ellenzők még a Fidesz-szavazók körében is szerény többségben vannak, de az ellenzéki pártok hívei körében szinte teljeskörű az elutasítás.

Kétharmados egyetértés fogadja azt az állítást, hogy „a kormány elsősorban politikai szempontok alapján döntött, és többnyire a Fideszhez kötődő személyek kaptak trafiknyitási jogot” (68 százalék) és a Medián által megkérdezetteknek csak kevesebb mint ötödrésze ért egyet azzal, hogy „a kormány elsősorban a benyújtott pályázatok alapján döntött, és a szakmailag legfelkészültebb személyek kaptak trafiknyitási jogot” (18 százalék). (Május elején jóval nagyobb volt a ’nem tudom’ válaszok aránya, és akkor csak 43:26 arányban kerekedett felül a kormányzatot elmarasztaló vélemény.) A szakmai döntést feltételezőkénél is szűkebb kisebbség az, amelyik elfogadja, természetesnek tartja, „ha egy párt a híveit, a támogatóit hozza kedvező helyzetbe, nekik biztosít üzleti lehetőségeket”, miközben a szavazópolgárok pontosan háromnegyed része szerint „megengedhetetlen, hogy egy párt beavatkozzon a piaci folyamatokba, és politikai alapon biztosítson üzleti lehetőségeket a híveinek”. Ebben a kérdésben is viszonylag kis szerepe van a párthovatartozásnak: még a Fidesz-szavazók pontosan fele is megengedhetetlennek tartja ezt az eljárást.

A fentiekkel összhangban mindössze a megkérdezettek egyhetede (14 százalék) mondta, hogy „ha lehetősége lenne felülvizsgálni a trafikpályázatokat”, változatlanul hagyná a döntést. Negyedrészük „új pályázatot írna ki, és független zsűrire bízná, hogy pártatlanul bírálja el a jelentkezőket”, miközben az abszolút többség a legradikálisabb konzekvenciák levonását várná. Az utóbbiak teljes egészében visszavonnák az új trafiktörvényt, érvénytelenítenék a pályázatot, és továbbra is engednék a forgalmazást a régi trafikoknak, dohányárusító helyeknek (3. ábra). Az utóbbi álláspont képviselői a Fidesz szavazótáborában 28 százalékot tesznek ki, de ha ehhez hozzászámítjuk azokat, akik új, pártatlanul elbírált pályázat kiírásában látnák a megoldást, akkor kiderül, hogy még a kormánypárti közönség körében is 51 százalékos többségben van a trafikügy intézését elutasító tömeg.

 

Módszer
Adatfelvétel ideje 2013. május 24-28.
Adatfelvétel módja CAPI
Mintanagyság 1200
Mintavételi hiba 2,9 százalék
Bővebben

 

Eredeti cikk:
[title size=”3″]Trafikbotrány: a nagy többség szerint megengedhetetlen, ami történt[/title]