Többségi egyetértés az Alaptörvény negyedik módosításának főbb pontjaiban – Századvég

A Századvég 2013 márciusában készített közvélemény-kutatásának tanúsága szerint a lakosság döntő többsége egyetért az Alaptörvény felsorolt módosításaival.

Március 11-én fogadta el a parlament az Alaptörvény negyedik módosítását, amely számos ponton változtatta meg a hatályos alkotmányunk szövegét. A Századvég kutatása egyes módosítások társadalmi megítélését vizsgálta a felnőtt korú magyar lakosság körében. A közvélemény-kutatás vizsgálati irányának meghatározása során számolnunk kellett azzal az adottsággal, hogy a módosítás néhány pontja olyan mértékben szakjogi jellegű, hogy azok feltérképezésére egy a lakosság körében végzett kutatás nem alkalmas. Így a kérdéssort úgy állítottuk össze, hogy abban a nagyobb közérdeklődésre számot tartó, az állampolgárok szélesebb körét közvetlenül érintő megállapításokra kérdeztünk rá.

Általánosságban elmondható, hogy az Alaptörvény minden általunk felsorolt módosítása esetében többségben vannak a támogatók. A legkedvezőbb fogadtatásra az Alkotmánybíróság működési nyilvánosságának növelése talált, a válaszadók 86 százaléka egyetért ezzel a módosítással. A megkérdezettek döntő többsége (83 százalék) támogatja továbbá azt a rendelkezést, mely kimondja, hogy házasság férfi és nő között köthető. 79 százalékuk egyetért azzal, hogy a családi kapcsolat alapja a házasság és/vagy a szülő-gyerek kapcsolat, kétharmaduk (67 százalék) pedig támogatja, hogy a közegészségügy, a közrend és közbiztonság, valamint a kulturális értékek védelme érdekében, a közterület meghatározott részére vonatkozóan jogellenessé nyilvánítható az életvitelszerű közterületi tartózkodás.

Kedvező fogadtatásra talált az a módosítás is, mely szerint a kommunista diktatúra vezetőinek nyugdíját csökkenteni lehet, a megkérdezettek 64 százaléka egyetért ezzel. Ugyanennyien helyeselték, hogy politikai reklámot a közszolgálati médiaszolgáltatók kizárólag ellenérték nélkül, egyenlő feltételek mellett sugározhatnak. A válaszadók 63 százaléka támogatja a hallgatói szerződés elvi alapját, vagyis azt, hogy államilag támogatott képzésen diplomát szerzőknek a diploma megszerzését követően meghatározott ideig Magyarországon kell munkát vállalniuk.

A megkérdezettek közel fele (49 százalék) egyetért azzal, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) felelős a magyarországi kommunista diktatúráért, és a vezetőik által elkövetett bűncselekmények nem évülhetnek el. Ugyanennyien helyeslik azt az alaptörvény-módosítást, mely szerint politikai reklám csak a közszolgálati médiaszolgáltatók által sugározható, a kereskedelmi adókon nem.

Általánosságban megfigyelhető, hogy a lakosok többségének többnyire kiforrott véleménye van az egyes témákkal kapcsolatban. Átlagosan mindössze 6 százalék körüli volt azok aránya, akik nem tudtak vagy nem akartak válaszolni a kérdésekre.

 

A Századvég telefonos kérdőíves közvélemény-kutatást végzett 2013. március 11–13. között, amelynek során 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőttkorú személyt kérdezett meg CATI-módszerrel. Az elemzésben közölt adatok legfeljebb plusz-mínusz 3,2 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az ország összes felnőtt lakosának megkérdezése eredményezett volna.